De Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt u bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Hierdoor krijgen zij sneller de noodzakelijke kwalitatieve zorg. De laagdrempelige psychische ondersteuning zorgt voor een vroeg contact in het ziekteproces, waardoor onnodige verergering van klachten wordt voorkomen.

Wat zijn de taken van de POH-GGZ?

De POH-GGZ heeft een ondersteunende en generalistische benadering. De invulling van de functie bepaalt u samen met uw POH-GGZ medewerker.

De FortaGroep biedt POH-GGZ medewerkers met het onderstaande takenpakket:

 • inventariseren van psychische en/of psychosociale klachten;
 • stellen van een vermoedelijke diagnose;
 • geven van psycho-educatie, kortdurende begeleiding en terugvalpreventie;
 • verstrekken van informatie over de GGZ en de sociale kaart;
 • doorverwijzen naar de BGGZ en SGGZ en ondersteunen tijdens overbrugging;
 • motiveren tot actieve probleemoplossing;
 • begeleiden bij chronische problematiek;
 • samenwerken met/consulteren van psychologen en psychiaters, maatschappelijk werk, wijkteams en crisisdienst;
 • meten van behandeleffect.

Uitgangspunten:

 • De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk onder regie van de huisarts.
 • De POH-GGZ functioneert met een hoge mate van zelfstandigheid.
 • De POH-GGZ behandelt in de huisartsenpraktijk de lichte problematiek, met lage complexiteit en laag risico. Er wordt alleen doorverwezen naar intensievere zorg indien nodig.

Waar bevindt een praktijkondersteuner zich in het veld van de GGZ?

forta_infographic_poh-ggz